KALİTE POLİTİKASI
Faaliyet gösterdiğimiz toplu yemek sektörü, konusunda titizlik gerektiren bir sektördür. Bu sektörde görevimizi yerine getirme yolundaki politikamıza temel olabilecek esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 • Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,
 • Hızlı ve doğru şekilde hizmet üretebilmek,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmak,
 • Müşteriye en hızlı ve en ekonomik şekilde hizmet verebilmek,
 • Müşteri ve personel memnuniyetini en üstte tutmak,
 • Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak, verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek,
 • Kalite sisteminin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayarak kaliteli ürünler üretmek, sürekliliğini sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 • Üretimin her aşamasını kontrol altında tutmak suretiyle, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Hijyen, temizlik ve insan sağlığına tavizsiz önem vermek,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.

Beslenme , hijyen ve servis standartlarındaki gelişmelere uyum sağlayarak geleneksel lezzet ve değerleri de koruyup zenginleştirerek , üretimimiz,ürünlerimiz,teknolojimiz,servis ürünlerimiz ile deneyimli ve güleryüzlü insan kaynağımızla toplam kalite anlayışı içerisinde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Yerinde Yemek Üretimi
Çağımızda modern işletmeler ,asli faliyet alanları dşındaki gereksinimlerini uzmankuruluşlara “outsource”ederek hem kaliteli hizmeti ekonomik koşullarla almakta ,hem de kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanarak , dikkatlerini asıl faliyet alanları üzerinde yoğunlaştırıp rekabet güçlerini daha da arttırmaktadırlar.